Véronique Scheldeman SCS Conseils Social Confiance

Mentee Boekhouding Diensten Learning Persoonlijke Groei en Zingeving

Véronique Scheldeman is mentee van Lena Ildiko Vincze

Na haar basisopleiding informaticabeheer en boekhouden werkte Véronique Scheldeman van februari 1993 tot eind september 1995 als adjunct-auditeur Vennootschapsbelasting (FOD Financiën). Nadien, van oktober 1995 tot eind oktober 2010, was ze actief als sociaal inspecteur bij de FOD Sociale Zekerheid. “In 2004 werden we de speelbal van de Belgische overheid. We gingen van een informatief en proactief naar een repressief beleid waarbij de werkgever hoge druk uitoefende. Onze informatieve en proactieve aanpak belandde in de vuilnisbak. We werden een overheidsdienst die haar publiek niet meer kon dienen.” Hoewel ze graag anderen helpt, moest ze nu een werkwijze hanteren die volledig indruiste tegen haar waarden. Ze kreeg 4 burn-outs in 6 jaar tijd, waarvan 3 tussen 2009 en 2010, vooraleer ze besliste om van werk te veranderen en opnieuw anderen te helpen. Met de hulp van de dienst arbeidsbescherming (ze kreeg vanaf oktober 2007 te maken met psychisch geweld op het werk) kon ze op 1 november 2010 met pensioen gaan wegens lichamelijke ongeschiktheid.

In april 2011 nam ze deel aan het seminarie Business Passion waar ze haar ware passie ontdekte: Human Development. In 2014 vroeg Véronique aan Univers om een tool te ontwikkelen waarmee haar klanten hun echte passies kunnen ontdekken. Ze maakte kennis met The Passion Test, een tool uit de Verenigde Staten. Sinds januari 2016 is ze de National Director van de Passion Test voor België, Master Trainer in opleiding van de Passion Test en de Passion Test for Kids and Teens en consultant en trainer van de Passion Test for Business.

Haar project: passie aanwakkeren. Hoe een gepassioneerd leven leiden van begin tot einde? Véronique heeft hulp nodig om dit project te kunnen ontwikkelen en van België een land te maken waar de inwoners gepassioneerd zijn om wat ze in hun leven doen.

Haar missie is om de wereld onvoorwaardelijke liefde bij te brengen en duizenden mensen te helpen om op autonome wijze van hun passie te leven.

Ze is tevens fiscaal therapeut. Ze helpt mensen met hun boekhouding, beheer en sociale status en dan voornamelijk die mensen die het ook zonder diploma bedrijfsbeheer kunnen maken in de bedrijfswereld.

Terug naar overzicht
Markant Artemis Brussel KBC Bxl UNIZO Vl Br & Bxl Evolvero 1819 BHG